Jönköping Energi

Uppdrag

Fakturor från energibolagen innehåller mycket information och Jönköping Energi såg ett stort behov i att informera sina kunder kring vad deras fakturor innehåller på ett tydligare sätt. De ansåg att en film skulle kunna fungera som bra komplement till den information som redan fanns på webbplatsen. Vi på TROSS hjälpte till med idé manus och genomförande.

Resultat

Projektet resulterade i en kort, informativ film som redan vid inspelning anpassades för sociala medier.

Har du också behov av en förklarande film?

Kontakt