Hur kan jag kontrollera finansiell information för polska kunder, partners och entreprenörer?

Polskiedane.io är en kostnadsfri databas över polska företag med begränsat ansvar och har nästan en miljon företag och två miljoner kopplade personer i sitt system. Det är den första kostnadsfria plattformen i Polen som ger dig tillgång till privata företags finansiella uppgifter.

 

Du kan använda sökmotorn på Polskiedane.io för att hitta det företag du är intresserad av genom att endast ange dess namn, NIP-nummer eller KRS-nummer. Du kan granska ett företags fullständiga registrering och finansiella information, samt information om personer med anknytning till företaget, såsom aktieägare och styrelse, i dess profil.

 

Vi kommer att gå närmare in på var och en av de tre komponenterna med uppgifter för varje företag.

 

Grundläggande information om verksamheten

 

Följande uppgifter ingår i det första avsnittet:

 • En graf som visar viktiga finansiella fakta över en tidsperiod, inklusive intäkter och nettoresultat
 • Fullständigt namn, juridisk struktur (t.ex. företag med begränsat ansvar)
 • Datum för registrering 
 • Aktiekapital
 • Datum för avveckling, om tillämpligt
 • Företagets status 
 • KRS-, REGON-, NIP-nummer (polska registreringsnummer)
 • Uppgifter om hur man kan komma i kontakt med företaget: URL, e-postadress, huvudkontor
 • Tillvägagångssätt för företrädande t.ex. att varje styrelseledamot har befogenhet att tala för företaget och utfärda uttalanden för dess räkning

 

Du kan också hitta PKD-nummer (polska branschkoder). För ett programvaruföretag kan ett exempel vara följande

Företagets huvudsakliga verksamhet: Programvarurelaterade aktiviteter

 

Andra företagsverksamheter

 • Försäkringsagenten och försäkringsmäklares verksamhet
 • Verksamhet relaterad till IT-konsulttjänster
 • Uthyrning och förvaltning av egna eller leasade fastigheter
 • Översättningsverksamhet
 • Säkerhetsverksamhet inom området för säkerhetssystem
 • Specialiserad butikshandel med datorer, kringutrustning och programvara
 • Verksamhet i samband med förvaltning av IT-enheter
 • Andra stödtjänster till affärsverksamhet, ej klassificerade någon annanstans
 • Annan serviceverksamhet inom informations- och datateknik

 

Länkar till relaterade verksamheter finns också (samma PKD-huvudnummer).

 

Företagets finansiella information

Denna del innehåller en omfattande resultaträkning och balansräkning för varje år.

 • Positioner som ingår i resultaträkningen (i tusentals PLN):
 • Intäkter från kärnverksamheten samt jämförbara intäkter
 • Priset för rutinmässiga operativa uppgifter
 • Ytterligare intäkter och vinster, t.ex:
 • Tillkommande kostnader och skadestånd, t.ex:
 • Inkomstskatt
 • Nettoresultat eller förlust

 

Följande uppgifter återfinns i balansräkningen:

 • Totala tillgångar
 • Oföränderliga tillgångar
 • Tillgångar
 • Betalningar till fonden eller grundkapital.
 • Innehav av aktier (andelar).
 • Summa skulder
 • Egna pengar (fond).
 • Avsättningar för skulder och förpliktelser

 

Avsnitt om medarbetare

I detta avsnitt listas alla viktiga personer med anknytning till företaget.

 

 • Information om styrelsen finns tillgänglig här (t.ex. styrelseordförande, styrelseledamot).
 • Ägare av aktier
 • Ytterligare information om aktieägare inkluderar aktietyp, namn, ag, år i företaget, andelar (%) och förvärvsdata.