Vilka är TROSS?

Kontakta oss

  Om TROSS

  Med kreativ kommunikation skapar vi framgång för våra kunder. Vi är en innovativ, nytänkande och unik reklam- och webbyrå.

  TROSS kom till världen med en vision om att framgångsrik kommunikation innebär genomtänkta strategier i symbios med kundens affärs- och verksamhetsmål. Till detta adderar vi alla tillgängliga tekniska möjligheter för att öka marknadsföringens effekt och därmed även lönsamheten. Vi kan erbjuda heltäckande och kostnadseffektiva kommunikationslösningar tack vare vår helhetssyn och kompletta team med spetskompetens inom allt från digital strategi, medierådgivning, webbutveckling till varumärkesutveckling och affärsutveckling. Vårt integrerade synsätt möjliggör en bas av traditionella informations- och marknadsföringsaktiviteter som kan kompletteras eller helt ersättas av nya kreativa alternativ. Vår samlade kompetens sträcker sig från avancerade tekniska och adaptiva lösningar inom webbutveckling till strategi och visuell produktion i alla dess former. Vi vet att dagens konsumenter är svårare än någonsin att förutspå och att de uppträder mer splittrat än tidigare. Därför startar vi från deras perspektiv och inte från en medielösning.

  Vi besitter en unik förståelse för traditionella drivkrafter och de nya beteenden som följer av digitaliseringen. Denna förståelse ger oss möjlighet att identifiera de tillfällen då konsumenter är som mest mottagliga och utnyttja kraften i media för att bygga starkare relationer mellan konsumenter och våra kunder. På TROSS kombinerar vi strategiskt tänkande med en djup konsumentförståelse och ett effektivt, kvalitetssäkrat genomförande. Vårt arbete präglas av hög specialistkompetens och tillgång till de resurser som vårt omfattande nätverk innebär. Vi har specialister inom samtliga medieslag, inom såväl traditionella som nya digitala och sociala medier.

  Vilka är TROSS?
  Vi har stor vana att hantera svårlösta problem och utmaningar i komplexa sammanhang för stora organisationer. Både privata och skattefinansierade, politiskt styrda organisationer med komplexa beslutsvägar i flera nivåer. Av oss krävs hög kompetens och fingertoppskänsla för vad som kan vara gångbart och framgångsrikt. Vi vet av erfarenhet att ett fungerande samarbete mellan olika kommunikationskonsulter ger de bästa förutsättningarna för en effektiv arbetsprocess och ett mycket gott resultat. Ett konkurrensförhållande mellan konsulterna hindrar alltför ofta en optimal process. Vi verkar därför för att redan initialt i processen skapa bästa möjliga förhållande med samtliga intressenter.

   

  Vill ni träffa oss?

  Vi kan hjälpa er med teknisk och kreativ kompetens och se till att era marknadspengar hamnar där de ger bästa avkastningen för er.

  Boka möte