Rörets Industrier AB

Uppdrag

I samband med att Rörets Industrier valde att utnyttja möjligheten att satsa mer på sin egna försäljning direkt till slutkonsument blev det aktuellt att bygga om rorets.se.

Vi på TROSS fick det uppdraget att designa och utveckla den nya webbplatsen med fokus på tydlighet och konverteringsoptimering.

Resultat

Vi byggde en e-handel på woocommerce-plattform som med ett nutida designupplägg ger besökaren en bra överblick över produktsortimentet och lockar till köp av både kärnprodukter och tillbehör.
Vi gjorde även en strategi för SEO, SEM och sociala medier där vi även är ett löpande stöd till Rörets interna marknadsavdelning.

Besök Rorets.se

Kundutlåtande

”Vårt initiala behov var en ny modernare hemsida med tillhörande webbshop. Det blev superbra! Allt eftersom projektet fortlöpte med goda resultat utökade vi vårt samarbete med TROSS och startade nya projekt såsom SEO, SEM och annonsering i sociala medier.”

Nu har det gått en tid och nu säger Cecilia Adolfsson såhär:

”Under vårt samarbete kring SEO har våra organiska besökare ökat med 54% jämfört mot samma period förra året. Med alla kanalerna inräknat med Google Ads och Facebook så har trafiken på vår webbplats ökat med 209%. Vi har en nära kontakt genom hela projektet som pågår löpande. Vi jobbar med texter och strukturer på webbsidan samt olika strategier.

TROSS visade från första stund en stor kunskap gällande projektet, var lyhörda för vad vi önskade och hade konkurrenskraftiga priser. Jag rekommenderar absolut TROSS som leverantör p.g.a. ovan nämnda punkter, snabba återkopplingar och kunniga medarbetare. Dessutom har de genom hela projektet visat förståelse för vad som gäller i vår bransch och aktivt jobbat för vårt önskade resultat.”

Cecilia Adolfsson
Marketing Coordinator – Rörets Industrier

Vill ni också ha en ny webbplats?

Boka ett möte med oss så berättar vi mer!

Kontakt