Webbutvecklare och SEO-specialister

SEO är inte en sista utväg!

Samarbete mellan webbutvecklare och SEO-specialister

Men vad krävs då för ett samarbete mellan era webbutvecklare och SEO-specialister? Vi på TROSS har några idéer på hur ni kan få samarbetet att fungera på er byrå!

1. Prioritera & planera tillsammans redan från projektstart!

 

Webbutvecklare och SEO-specialister är två byråroller som tillsammans kan göra underverk. I alla fall om de har gemensamma förväntningar på resultatet och strävar mot samma mål under projektets gång. Ofta kommer SEO-specialisten inte in i bilden förrän ett företag har en färdig hemsida som de vill sökmotorsoptimera. Vid ett sådant tillfälle behöver SEO-specialisten korrigera den grund som webbutvecklarna redan har skapat. Det innebär en mängd dubbelarbete som kostar både tid och pengar.

När projektet sätter igång är det viktigt att ni har en öppen dialog på vad som ska göras och hur ni ska göra det. Alla får samma fråga att besvara så att nya tankar och lösningar kommer fram. Under utvecklingsprocessen är det även då viktigt med öppna frågor exempelvis ”De behöver fixa det här, hur ska vi lösa det?” så får alla svara på frågan. När utvecklarna får ta del av vad SEO experten har att tillägga så ökar förståelsen för dess funktion. Diskutera tillsammans redan från projektstart och konstatera vilken effekt ni förväntar er av resultatet, vilka svårigheter som finns gällande implementeringen, etc. för att ha en enig och realistisk resultatbild.

Med ett gemensamt mål blir det betydligt lättare att samarbeta och prioritera arbetet, och framför allt undviker ni dubbelarbete. När en bra kommunikation sker är det också lättare att förhindra efter-korrigeringar eller förändringar efter lansering. Vilket ger mer lönsamhet för kunden och det sparar mycket tid till er själva för andra projekt. Samarbetet sinsemellan rollerna är nyckeln till en riktigt grym webbsida.

2. Lär av varandra

 

När webb-utvecklaren och SEO-specialisten har teamat ihop sig och börjat sikta mot samma målbild är nästa steg för ett gott samarbete att utbyta kunskap sinsemellan. När man jobbar i team nära varandra får man automatisk förståelse förvarandras arbetsprocesser, vilket vi anser är otroligt fördelaktigt. Eftersom vår bransch är under ständig utveckling är det väldigt positivt om dubbelt så många har insikt i problem som kan uppkomma. Såväl effektiviseras arbetsprocessen när båda roller plötsligt kan hjälpas åt med uppdateringar och problemlösning.

Förutom att hjälpa varandra och göra arbetsprocessen effektivare, kan kunskapsutbytet även effektivisera ens egna roll. När SEO-specialisten exempelvis får förståelse för svårighetsgraden av implementerande av en viss SEO-anpassning på webben är det lättare att tänka innanför en rimlig box från början och slippa testa sig fram.

3. Användaren Google

 

Något som både webbutvecklare och SEO-specialister vill är att er hemsida ska vara användarvänlig. Det förstår de flesta utvecklare och det är något de alltid strävar efter. I Google rankar användarvänliga sidor högre eftersom de är bra SEO-anpassade, det vill säga att de laddar snabbt, har tydlig text då Google måste kunna läsa texten på sidan samt att den är mobilvänlig. Därav är Google en bra måttstock på hur användarvänlig sidan är.

När ni har samma bild av Googles betydelse för att mäta sidans användarvänlighet är det lättare att samarbeta mot gemensamma samma mål. SEO experten ser till att rätt trafik drivs till sidan och inte bara mycket trafik. Vilket är otroligt viktigt för er framgång på webben. Ett nära samarbete mellan webbutveckling och SEO ger ett fullständigt användarvänligt resultat.

Webbutvecklare och SEO-specialister
Webbutvecklare och SEO-specialister

 


TROSS hjälper gärna till att göra sökordsanalyser där vi genom olika program kan ta reda på de mest frekventa sökorden, vilket kan vara till stor nytta i er SEO-anpassning. Här kommer ett exempel på varför ni ska veta vad era kunder använder sig av för sökord. Om ni har ett företag som säljer bordtennisbord så kan det vara intressant att veta att bordtennisbord har 1300 sök/månad, medan ordet pingisbord har 5400. Vi hjälper er att synas på båda! Genom vår analys hjälper vi er att konstatera fler synonymer och sökord som kommer att generera både nya kunder och lönsamhet om de används i innehållet på webbsidan.

 

 

Vi vill gärna tipsa dig om SEOquake! Där kan du börja lära dig mer om SEO och undersöka lite själv hur det går för din sida!

 

 

Vill ni veta mer om SEO eller behöver ni hjälp att implementera de olika tekniker som krävs för att visas högt i sökresultaten på Google?

 

Hör av er!