Jönköping Energi

Uppdrag

När Jönköpings Energi påbörjade byggnationen av sin värmeledning mellan industriområdet Torsvik och Jönköpings centrum ville de skapa en film som informerade allmänheten om arbetet. Efter en upphandling valde de att ta hjälp av TROSS för att skapa en video som kunde nå fram till Jönköpings invånare.

Jönköpings Energi är ett kommunalt bolag som dagligen levererar stadsnät, el, värme och kyla till 57 000 kunder. Som energileverantör arbetar bolaget ständigt för en hållbarare region.

Resultat

Resultatet blev en 126 sekunders informativ film som lanserades i samband med kampanjen ”Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid”. TROSS skapade hela filmen från storyboard till färdig publicering.

Resultatet kan ni se på: jonkopingenergi.se