Stockholms stad

Uppdrag

Stockholms stad har ett brett kommunikationsbehov av varierande karaktär i de många förvaltningarna.
TROSS uppdrag är strategisk mediehjälp med kanalval, medierådgivning och avlastning i kontakten med medieleverantörer. Behov fanns även av att hjälpa till med annonsbokning, insamling av offerter och förhandling och upphandling av medieleverantörer.

Resultat

TROSS har agerat som ett strategisk bollplank i den successiva övergången till alltmer digital och målgruppsstyrd kommunikation. Vi har även koordinerat annonsbokningar, förhandlat rabatter och priser hos medieleverantörerna.