Västra Götalandsregionen

Uppdrag

Som region har Västra Götalandsregionen (VGR) ett kontinuerligt kommunikationsbehov där de behöver nå ut med information till regionens invånare. För att komplettera sin inhouse kompetens tog regionen hjälp av TROSS för att skapa en kommunikationsstrategi som skulle få VGR att uppnå sina kommunikationsmål.

Västra Götalandsregionen har i uppdrag att ansvara för regional utveckling, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård i västra götaland.

Resultat

TROSS har hjälpt till att välja anpassade kanaler för olika kampanjer till utvalda målgrupper samt varit ett stöd i övergången till mer digital och målgruppsstyrd kommunikation. Vi har även varit ett bollplank i arbetet med att hålla koll på medievärldens förändringar, kanaler, uppdateringar, utbildat i annonsering i sociala medier, koordinerat annonsbokningar samt samlat in offerter och förhandlat rabatter och priser hos medieleverantörer.