Västra Götalandsregionen

Uppdrag

VGR har kontinuerliga kommunikationsbehov där de behöver nå ut med information till regionens invånare.

 

Resultat

TROSS har hjälpt till att välja anpassade kanaler för olika kampanjer till utvalda målgrupper samt varit ett stöd i övergången till mer digital och målgruppsstyrd kommunikation. Vi har även varit ett bollplank i arbetet med att hålla koll på medievärldens förändringar, kanaler, uppdateringar, utbildat i annonsering i sociala medier, koordinerat annonsbokningar samt samlat in offerter och förhandlat rabatter och priser hos medieleverantörer.