6 st fördelar med webbdesign

6 fördelar med webbdesign

Är det dags att uppdatera företagets hemsida? Det är vanligt att fundera på om en ny hemsida är värd tid och pengar. Nedan hittar du sex anledningar till varför er webbdesign är värd att satsa lite extra på.

Det första intrycket – Hemsidan är det första kunden ser av ert företag. Besökaren skapar sig en uppfattning om företaget inom några sekunder. På dessa sekunder vill ni se till att ge ett professionellt första intryck.

Sökordsoptimering (SEO) – Valet av webbdesign påverkar hur innehåll publiceras på er hemsida vilket i sin tur påverkar hur sökrobotar läser av och rankar er webbplats. Sökordsoptimering är viktigt om er hemsida ska synas och en högt rankad sida ökar organisk trafik.

Första intrycket av kundservice – Genom er hemsida får besökarna ett intryck om hur ert företag bemöter kunder. Om ni inte lagt ner tid på webbplatsen är det troligt att besökarna antar att ni inte heller lägger ner tid på dem.

Förtroendebyggande – Har er hemsida en oprofessionell webbdesign eller irrelevant information kan ert företag upplevas som opålitligt. En genomtänkt webbplats med uppdaterad information ger ökat förtroende.

Konkurrenterna gör det – Era konkurrenter arbetar troligtvis med webbdesign redan. Vill ert företag vara konkurrenskraftigt bör ni också erbjuda en professionell och unik design på er hemsida.

Det skapar en helhet – Webbdesign är viktigt för helhetsintrycket. En webbplats med olika design på varje ny sida skapar ett oseriöst intryck. Se till att konsekvent använda samma typsnitt och layouts. En genomtänkt hemsida hjälper till att ge kunden ett professionellt intryck av hela företaget.

Källa: https://www.socialmediatoday.com/news/6-key-benefits-of-good-website-design-infographic/606104/