Är mångfald i marknadsföring viktigt?

Mångfald i marknadsföring

Facebook släppte nyligen en rapport om varför representation i alla former av reklam och marknadsföring är viktigt. Rapporten presenterar också tips för hur företag kan förbättra sitt representativa arbete. Historiskt sett har mångfald inom reklambranschen varit relativt begränsad och endast en smal grupp människor har upplevt känslan av tillhörighet. Trots att en positiv utveckling har skett och marknadsföring generellt är mer inkluderande idag så känner fortfarande endast 4 av 10 konsumenter i USA att de är representerade i annonser som de ser.

De flesta marknadschefer uppger att de är villiga att skapa mer representativt innehåll men en stor anledning att de låter bli är rädslan att budskapet misstolkas och får motsatt effekt. Andra vanliga orsaker som hindrar företag att skapa inkluderande innehåll är att man inte vill ta en politisk ståndpunkt eller förlora kunder. Faktum är dock att genom att undvika inkludering av människor med olika bakgrund, tankar, utseende och förmågor i sin marknadsföring så missar företag ofta möjligheten att omvandla dem till kunder.

Så vad kan man som företag göra för att öka mångfalden i sin kommunikation? Ett första steg kan vara att formulera en definition av vad mångfald innebär för just er organisation så att det går att arbeta utefter den i all typ av innehåll. Det är också en bra idé att vända sig till konsumenterna för att få deras uppfattning av företaget, vad de värdesätter och vilka kundgrupper som möjligtvis känner sig exkluderade. Ett ytterligare tips för att starta arbetet är att utbilda personal och chefer samt ta fram verktyg för hur processer gällande inkludering ska genomföras i interna och externa delar av organisationen.

Den fullständiga rapporten och fler tips för hur företag kan arbeta med representativ marknadsföring går att läsa här:
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-publishes-new-report-on-the-importance-of-diversity-in-advertising/607802/