Förutspå trender med Google Ads insights 

Google testar verktyg som förutspår trender, Google Ads insights 

Google håller just nu på att testa flera förutsägande element till Google Ads insights. De nya elementen ska hjälpa företag att förutspå trender. För att göra detta kommer elementen att använda både historisk data och maskininlärning för att förutsäga konsumenttrender inom användarens företagsnisch. 

Ett av elementen som Google testar är demand forcasts. Elementen kommer att fungera på så sätt att den genom att kombinera tidigare säsongsbetonade söktrender och maskininlärning ska kunna ge prognoser och uppskattningar på troligt sökintresse för produkter, under de kommande sex månaderna. 

Man testar också ett nytt element för insamling av information gällande konsumentintresse. Genom att samla de sökfråge-teman som driver kampanjens prestationsförmåga ska de kunna ge dig insikter inför framtida kampanjer. Med intresseinsikt syftar man på den övergripande tillväxten, samt antalet personer som ger rekommendationer för ditt konto och söker efter varje tema. 

Den sista funktionen kallas audience insights som kommer att ge dig mer information om din målgrupp, deras intressen och vilket typ av material dem gillar.  

Tillsammans kommer dessa funktioner att hjälpa dig att maximera din kampanj och hjälpa dig att skapa ännu bättre strategier för framtida Google Ads annonseringar. Eftersom konsumtionsvanor ofta förändras väldigt mycket på kort tid så kan inte elementen identifiera några tydliga trender på kort sikt, men i det långa loppet kommer funktionerna att kunna förse dig och din verksamhet med viktig information om trender och era kunder. Övertid förväntas Google Ads insights att bli ett alltmer värdefullt verktyg i skapandet av träffsäkra annonseringsstrategier.  

Läs mer på https://www.socialmediatoday.com/news/google-adds-new-trend-prediction-tools-personalized-to-your-business-to-g/610299/