Sprida videos på Youtube?

Hur får man spridning på Youtube?

Nyligen publicerade Youtube en video där de ger svar på vanliga frågor om hur deras algoritmer, rekommendationer av inlägg och användning av taggar fungerar. Syftet med videon är att ge en ökad förståelse kring plattformens algoritmer och vad det är som gör att en specifik video visas för en användare.

Först och främst är Youtube tydliga med att innehållsskapare utan tvekan bör dela sina videos utanför plattformen, exempelvis på sina andra sociala medier. Detta för att den totala tittaraktiviteten ökar möjligheten att bli upptäckt oavsett om visningarna kommer från en annan plattform. Trots att statistiken erhållen från Youtube inte kommer att kunna ge en fullständig bild av antalet visningar från externa digitala kanaler finns det stora fördelar med att ändå dela innehållet utanför plattformen. Sannolikheten att en tittare i framtiden kommer att få ditt innehåll rekommenderat på Youtube ökar exempelvis eftersom din video finns i historiken oavsett om den sågs via en annan social kanal.

Fortsättningsvis informerar Youtube att taggar inte är den allra viktigaste algoritmen. Istället är val av titel, beskrivning av innehållet och miniatyrbilden mer värdefulla metadata som påverkar sannolikheten att tittare upptäcker en särskild video. Därmed bör innehållsskapare lägga extra fokus på just dessa bitar eftersom det dessutom är just titel, bild och beskrivning som tittaren oftast baserar sitt val på när de beslutar ifall de vill se en video eller inte. Youtube rekommenderar också att man bör titta på hur innehållsskapare med relaterat innehåll arbetar för att sedan använda sig utav samma nyckelord, då det  ökar chansen att bli upptäckt i rekommenderat innehåll.

 

Fler tips från Youtube går att läsa om här: https://www.socialmediatoday.com/news/youtube-answers-5-common-questions-about-how-its-recommendation-algorithms/608769/