Influencer Marketing trender 2022

Vad är Influencer Marketing?

Influencer Marketing innebär att företag anställer en person på sociala medier för att marknadsföra deras varumärke. Det kan innebära att personen gör reklam för produkter, sprider ett gott rykte om företaget eller uppmanar sina följare att använda just deras företag. Influencers är ett bra sätt att hitta ny publik och bredda din målgrupp.

Tre av de fem största trenderna inom Influencer Marketing för 2022 inkluderar rörligt material och såklart sociala medier-giganten TikTok. Högst på listan ligger TikTok som fler och fler influencers söker sig till. Och desto fler influencers som hänger på TikTok desto fler företag ser sin chans att utöka sin marknad även dit.

Det är även tydligt att videoklipp kommer vara en het trend för Influencer Marketing under 2022. Människor födda runt millennieskiftet snittar idag på en fokustid på mellan 8-12 sekunder på sociala medier. Alltså helt perfekt lång tid för ett TikTok klipp. Inte nog med att plattformen är väl anpassad efter denna grupps fokusområde, den genomsnittliga TikTok användaren spenderar hela 89 minuter i appen varje dag. Det är många klipp de hinner titta på under de 89 minuterna och många företag kommer därför satsa mer på TikTok under 2022.

Läs mer om Influencer Marketing på:https://www.socialmediatoday.com/news/5-trends-that-will-dominate-influencer-marketing-in-2022-infographic/617387/