Instagram inför paus-funktion

Ny paus-funktion på Instagram

Under en längre tid har det diskuterats om hur sociala medier påverkar användarnas välmående och diskussionen har den senaste tiden blossat upp ytterligare med framför allt ungas psykiska hälsa i fokus. Nu har Instagram vidtagit åtgärder som ska minska risken för att yngre användare mår sämre och exponeras för olämpligt innehåll i deras app. Instagram är nämligen en av de sociala plattformarna där unga utgör störst del då över 40% av användarna är under 22 år.

Nu har Instagram utvecklat en funktion som ser vad tonåringar kollar på och funktionen har som syfte att upptäcka upprepat engagemang i innehåll som inte bidrar positivt till hälsa och välmående. Upprepade visningar av innehåll som har hög risk att negativt påverka exempelvis användarens självbild och verklighetsuppfattning kommer därför resultera i att Instagram försöker leda användaren i en annan riktning genom att visa andra typer av innehåll i flödet. Instagrams förhoppning är att detta ska bidra till yngre inte exponeras för lika stor mängd av destruktivt innehåll.

Ifall en användare om och om igen kollar på innehåll som riskerar att påverka hens välmående negativt kommer Instagram till slut att uppmana användaren att ta en paus helt från deras plattform. Instagram hoppas att deras “ta en paus”-funktion kommer att få användare att spendera mer tid utan mobilen. I dagsläget är funktionen fortfarande under utveckling och det är ännu inte klart när den kommer att lanseras fullt ut. Det återstår helt enkelt att se när Instagram kommer att börja be de svenska användarna om en sociala medier-paus.

Källa: https://www.nyteknik.se/popularteknik/instagram-vill-att-unga-anvandarna-tar-en-paus-7022443 & https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-looks-to-implement-new-measures-to-address-concerns-around-teen-us/608025/