Instagram, orolig förälder

Instagram lanserar verktyg för oroliga föräldrar 

I mars 2022 lanserar Instagram sina första verktyg för föräldrar. Verktyget är en del av Instagrams arbete för att göra plattformen säkrare för unga användare och under 2020 lanserades flera verktyg som ska bidra till att skapa ett säkrare klimat. Arbetet kommer att fortsätta även 2022 med lanseringar av nya verktyg och uppdateringar. 

Verktyget kommer bland annat göra det möjligt för vårdnadshavare att se hur mycket tid deras barn spenderar på plattformen och sätta tidsbegränsningar. Vårdnadshavare kommer även ha möjlighet att se om deras barn blockerar en annan användare.  

Utöver verktyget kommer plattformen under 2022 även att lansera ett utbildningscentrum. Via utbildningscentret kommer vårdnadshavare bland annat få möjlighet till produkthandledning och experttips om hur man kan diskuterar sociala medier med barn och tonåringar. Ännu mer verktyg riktade till vårdnadshavare kommer att lanseras efterhand. 

Redan under 2020 lanserade den Meta ägda plattformen funktionen Take A Break. Ett verktyg som ska hjälpa användare att ta informerade beslut om hur de spenderar sin tid. Verktyget aktiveras av användaren själv och fungerar så att kontoinnehavaren efter en stunds scrollande får en förfrågan om det är dags för en paus, det går även att sälla in hur ofta man vill bli påmind. Tidiga tester visade att 90 procent av användarna valde att aktivera Take A Break. Med föräldraverktyget kommer nu även vårdnadshavare att ha möjlighet att kunna tidsbegränsa barns scrollningstid.   

Under 2020 skedde även andra uppdateringar för att skydda unga användare. Plattformen gjorde bland annat minderåriga personers konton privata och förhindrade vuxna från att kunna följa och skicka privatmeddelanden till barn och tonåringar som inte följer dem. Verktyget Sensitive Content Control lanserades vilket gjorde det möjligt för användare att undvika känsligt innehåll. Via funktionen får användarna tre valmöjligheter: tillåt, begränsa och begränsa ännu mer. Tillåt är inte valbart för Instagrams användare under 18 år. 2022 kommer dessa funktioner att utvecklas ytterligare och plattformen kommer bland annat ta bort användares möjlighet att tagga ungdomar som inte följer dem. Man kommer även göra det svårare för unga att komma i kontakt med känsligt innehåll.   

Källa: https://about.instagram.com/blog/announcements/raising-the-standard-for-protecting-teens-and-supporting-parents-online