Marknadsföring som ger bäst resultat?

Vilken marknadsföring ger bäst resultat?

Hur väljer ni mellan att bygga upp ert varumärke på sociala medier och driva direkt respons? Det bästa alternativet kan faktiskt vara att inte välja alls.

Marknadsförare kämpar ofta med att prioritera rätt mellan fokus på varumärket och att skapa efterfrågan i sina kampanjer. Det finns bevis för att varumärkesbyggande genererar bättre resultat genom att långsiktigt bygga förtroende hos konsumenterna. Samtidigt finns det sälj mål och andra kortsiktiga mätvärden där marknadsföring och kampanjer som bygger ditt varumärke och genererar resultat först inom några år är en för långsam strategi. Att fokusera på direkt respons från konsumenterna är då ett måste.

Det är viktigt som marknadsförare att veta hur länge man har råd att fokusera på kortsiktiga mål då ökade marknadsandelar också krävs för en hållbar tillväxt. Även den mest effektiva strategin för direkt respons har en gräns för hur länge värde skapas. En kombination är oftast nödvändig och man brukar säga att en budget som ger 60% till varumärkesuppbyggnad och 40% till att generera direkt respons är optimal.

Idag väljer flera växande marknadsförare dock att investera i båda typerna av marknadsföring och kombinerar dem snarare än att skilja på att bygga varumärket och skapa efterfrågan. Att konsumenter ser varumärkesannonser betyder nödvändigtvis inte att de inte visar intresse för att köpa produkter och tvärtom. Kampanjer med fokus på hela kundresan där både varumärkesuppbyggnad och driva direkt respons kombineras har visat sig vara sex gånger effektivare än när kampanjerna körs var för sig. Det kan vara dags att fundera på om traditionella marknadsföringsstrategier är de mest effektiva. Som sagt – det bästa valet kan vara att inte välja.

 

Källa: https://www.socialmediatoday.com/news/linkedin-shares-new-insights-on-the-benefits-of-a-combined-brand-and-deman/606495/