Ska Meta stänga ner Facebook och Instagram i Europa?

Nyheten att Meta hotar att stänga ner Facebook och Instagram i Europa har florerat i medierna den senaste veckan. Allt grundar sig i hur Metas tjänster är byggda för att analysera och sälja användardata så att företag kan skapa riktad reklam. I och med Europas införande av bland annat datalagen GDPR får inte Meta skicka och lagra användardata från Europa i sina servrar i USA. Detta anser Meta vara problematiskt och har meddelat detta i sina senaste rapporter till den amerikanska finansinspektionen.

En eventuell nedstängning av Metas tjänster i Europa skulle innebära enorma svårigheter. Inte minst för mediebranschen och för alla de företag som köper annonser i Metas tjänster.

I ett uttalande förnekar Meta hotet att de ska stänga ner Facebook och Instagram i Europa. De menar att de har lyft detta problem förut och att det är deras skyldighet att informera sina investerare om väsentliga risker som de står inför. Meta skriver att de inte har någon intention att stänga ner några av sina tjänster i Europa. De menar att internationell dataöverföring är grunden för deras, och många andra företags ekonomi. Och att Europas strikta dataöverföringslagar kan begränsa deras möjlighet att erbjuda sina tjänster fullt ut.

Meta kommer inte lämna Europa och, än så länge, kommer inte vår användardata göra det heller.

Läs mer här: https://www.svt.se/kultur/metas-hot-stanga-ner-facebook-och-instagram-i-europa 
https://about.fb.com/news/2022/02/meta-is-absolutely-not-threatening-to-leave-europe/ 

Datum: 220215