Ska vi synas på Snapchat?

Ska företag synas på Snapchat?

Snapchat har de senaste åren blivit en mycket populär plattform som utmärker sig i hur den driver engagemang. Den typiska användaren söker efter mindre och mer privata grupper för interaktion och använder Snapchat till att dela mer personligt material med högt engagemang. De flitigaste användarna av Snapchat är Millennials och Generation Z, två generationer som tillsammans är värda flera miljarder dollar i köpkraft. Enligt statistik är idag 7 av 10 personer från dessa generationer aktiva på Snapchat och den genomsnittliga användaren spenderar mer än en halvtimme i appen varje dag.

Snapchat är därför en utmärkt plattform att synas på för företag som vill nå en yngre målgrupp och marknadsföring överlag i appen har visat sig ha goda resultat. Nyligen har Snapchat-teamet delat med sig av ett antal tips för hur man lyckas med marknadsföring på plattformen.

Enligt Snapchat-teamet är marknadsföring mest framgångsrik på plattformen när varumärken kombinerar annonsprodukter genom att exempelvis använda sig utav AR-linser, Snap-annonser och videoinnehåll samtidigt. Genom att använda flera annonstyper kopplat till samma mål har företag uppnått starkare resultat. En annan viktig insikt från Snapchat är att AR-linser ofta används kortsiktigt för att öka varumärkeskännedomen kring tillfälliga event som högtider eller ett idrottsevenemang. Vad som glöms bort är den långsiktiga effekten man kan generera med hjälp av AR funktioner. Genom att köra kampanjer med AR-linser en längre tid har du stora förutsättningar att nå goda resultat eftersom du når du cirka 30% av Snapchat-användarna som nyttjar kamerafunktionen och därmed får du en större publik snabbt.

Vill du läsa mer om marknadsföring på Snapchat hittar du samtliga tips från Snapchat-teamet här: https://www.socialmediatoday.com/news/pro-tips-snapchat-shares-insights-into-key-platform-marketing-approaches/606969/