Umgås via spelplattformar? Minecraft, Playstation och Roblox.

Unga umgås via spelplattformar

Minecraft, Playstation och Roblox

Fler än varannan person i Sverige spelar idag digitala nöjesspel och att spela online har för många gått från att vara en nöjesaktivitet till att också vara viktigt socialt. Digitala spelplattformar är idag en naturlig mötesplats där många umgås med sina vänner. Samtidigt har det blivit ett vanligt sätt att också komma i kontakt med nya människor. Utav personer födda på 2000-talet uppger nästan var tredje att de har vänner på digitala spelplattformar som de aldrig mött i verkligheten. Vanliga plattformar där användare ges möjlighet att umgås med varandra är Minecraft, Playstation och Roblox.

Att följa streamers, alltså andra som spelar online, har också blivit alltmer populärt inom spelvärlden. Var fjärde användare av internet ser idag på andra som spelar online och även här är det de yngre som är de mest aktiva följarna. Nästan 4 av 5 pojkar under 21 år kollar idag på när andra spelar på digitala spelplattformar och sänder det via Youtube eller Twitch.

I takt med att digitala nöjesspel och streamers blivit populärare har det också blivit vanligare att köpa varor i spelen. Det kan exempelvis vara att användare köper virtuella föremål eller fiktiv valuta som används i de digitala spelen. Inte helt förvånande är det också i detta fall unga internetanvändare som är flitigast på att köpa virtuella varor. Nästan varannan person född på 2000-talet har köpt något på en digital spelplattform medan genomsnittet för hela befolkningen är att ungefär var femte internetanvändare betalat för en virtuell vara i ett spel.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/gambling-nojesspel-och-streamers/