Vad är Employer Branding?

Employer Branding på 25 sekunder

Vad betyder Employer Branding?

Employer Branding handlar om att marknadsföra er själva som arbetsgivare och att bygga upp gemenskapen och drivet inom er organisation. När en grupp människor känner tillhörighet och stolthet kommer drivet och engagemanget på köpet.

För att skapa och utveckla ett starkt Employer Brand behöver ni en strategi för att jobba med hela kedjan från rekrytering till hur ni uppfattas av andra i branschen. Det kan ni göra genom att jobba aktivt med att förbättra alla olika delar inom företaget för att i slutändan förvandla era anställda till äkta varumärkesambassadörer. För att konvertera dina anställda till ambassadörer är det viktigt att de är väl insatta i företagets mål och värderingar. Till exempel genom en intern film om företagets historia och kultur eller genom att få vara med och sprida företagets värderingar. Allt för att öka känslan av gemenskap hos era arbetstagare och ert värde som arbetsgivare.

Vad är en varumärkesambassadör?

Alla som jobbar på ett företag är en varumärkesambassadör. Alla anställda är ambassadörer för sitt företag och dess varumärke i alla interaktioner de har med externa kontakter. Det kan vara allt från mejlkonversationer till fysiska möten med kunder eller potentiella kunder. För att stärka ert Employer Brand behöver era ambassadörer få den information och uppmuntran de behöver för att föra vidare ett så gott rykte som möjligt i branschen.

En bra varumärkesambassadör blir gratis marknadsföring för er som företag när den pratar gott som er som arbetsgivare på släktmiddagen eller med sina vänner. Därför är det så viktigt att fokusera på ert Employer Brand och jobba aktivt tillsammans med era anställda för att stärka det. Det kan innebära allt från att skapa strategier för hur ni kan sprida ert budskap till att producera rekryteringsvideos och content till sociala medier. Allt för att stärka ert Employer Brand och ert värde som arbetsgivare.

 

Vill ni ha hjälp med Employer Branding? – Läs mer här